31 maggio 2014 – Gozo, seminario su “Evangelii Gaudium”

Colleagues

The Gozo seminar on “Evangelii Gaudium” is being held on the 31 May 2014. The following is the programme coordinated by Joe Borg. You are all invited to attend.

Regards

Joseph Zahra (FCAPP Malta Coordinator)

Moviment Azzjoni Soċjali

Fondazzjoni Centesimus Annus – Malta Group

Fondazzjoni Nikol Ġ. Cauchi

Konferenza f’Għawdex dwar l-Eżortazzjoni Appostolika “Evangelii Gaudium” tal-Papa Franġisku

Il-Ferħ tal-Vanġelu u l-Gżira tal-Ferħ
Is-Sibt 31 ta’ Mejju 2014, fl-10.00am, fis-Sala Prinċipali tal-Kurja tal-Isqof, il-Belt Victoria, Għawdex

Introduzzjoni

Joseph Borg

L-ekonomija u t-tqassim tad-dħul
Lawrence Zammit

Għożża għall-vulnerabbli ta’ din l-art
Dun Emmanuel Cordina

Il-ġid komuni u l-paċi fis-soċjeta`
Sue Vella

Messaġġ tal-għeluq:

Għawdex u l-“Evangelii Gaudium”
L-E.T. Mons Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex