Seminario Pacem in Terris

Dear Colleagues

The Seminar commemorating the 50 years since the publication of “Pacem in Terris” in Gozo is being held at 10 am on Saturday 11th May  at the Curia in Rabat, Gozo under the patronage of the Bishop of Gozo, HE Mgr Mario Grech.

I urge you to find time to attend with your spouses. (Please confirm attendance by email).

Kindest wishes,

Joe Zahra (Referente Malta)

Moviment Azzjoni Socjali

Fundazzjoni Isqof Nikol Cauchi

Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice (Malta)

Is-Sibt 11 ta’ Mejju 2013
10.00am – 11.30am
Sala Principali Kurja Djocesana
Triq ir-Repubblika, Victoria, Ghawdex
 

Il-Pacem in Terris, 50 sena wara, ghadha rilevanti ghad-dinja tal-lum?

Introduzzjoni ghal Konferenza mic-Chairman: Joseph Borg

Harsa lejn l-Enciklika Pacem in Terris: Dr Nadia Delicata

L-Ordni fl-univers – il-politika u l-gid komuni: Dr Austin Bencini

 

L-Ordni fil-bniedem – il-ligi u l-kuxjenza: Rev George Frendo

Diskussjoni miftuha