INTERVISTA AL PRESIDENTE SUGRANYES – PROGRAMMA TELEVISIVO RAI UNOMATTINA. 22 maggio 2018

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ufZ_9g4BkuY[/embedyt]